Tunnekeskeisen pariterapian erikoistumiskoulutus (30 op) Helsingissä 2018-2019

Pariterapiayhdistys

Koulutuksen laajuus: 30 op

Koulutus on suunnattu psykoterapeuteille, jotka työskentelevät parien kanssa. Perheterapeuteille
koulutus antaa Kelan pätevyyden paripsykoterapiaan.

Koulutus antaa hyvät valmiudet tunnekeskeiseen pariterapiaan. Tunnekeskeinen pariterapia on
hyvin tutkittu ja vaikuttava hoitomuoto. Tunnekeskeinen pariterapia perustuu selvästi määriteltyyn
ja empiirisesti tutkittuun teoriaan aikuisrakkaudesta. Aikuisrakkauden ymmärtäminen
kiintymyssuhdeprosessina on uusi näkökulma siihen, mitä parin välillä tapahtuu.

Koulutus antaa edellytykset kansainväliseen tunnekeskeisen pariterapian pätevyyden
suorittamiseen (International Centre For Excellence in Emotionally Focused Therapy, Ottawa,
Kanada). Koulutus painottuu kokemukselliseen, vuorovaikutteiseen ja tavoitteelliseen oppimiseen.

Kouluttajat

Hanna Pinomaa, psykologi, paripsykoterapeutti, ICEEFT:n kouluttaja- ja työnohjaajapätevyys
Lotta Heiskanen, psykoterapian erikoispsykologi, psykoterapeutti
Helena Toppari, psykologi, paripsykoterapeutti, vaativan erityistason traumapsykoterapeutti

Osallistujamäärä

18 hlöä

Koulutuksen sisältö

Lähiopetuspäivät (20 op)

KEVÄT 2018

6.-7.3.2018 1. Johdatus tunnekeskeiseen pariterapiaan. Kiintymyssuhdeteoria.
11.–12.4.2018 2. Vuorovaikutuskehän hahmottaminen ja reaktiiviset tunteet
7.-8.5.2018 3. Terapeuttinen yhteistyösuhde ja arviointivaihe. Mentalisaation
näkökulma.

SYKSY 2018

4.-5.9.2018 4. Terapeutin oma kiintymyssuhdehistoria
9.-10.10.2018 5. Tunnekeskeisen pariterapian työskentelyn syventäminen
6-7.11.2018 6. Turvallisen tunnesuhteen uudelleen rakentuminen

KEVÄT 2019

5.-6.2.2019 7. Parisuhteen haavat
19.–20.3.2019 8. Erityisteemat – seksuaalisuus, riippuvuudet, häpeä
14.–15.5.2019 9. Traumat ja parisuhde

SYKSY 2019

10.–11.9.2019 10. Parisuhteen turvallisen tunnesuhteen vahvistaminen

Kirjallisuus ja koulutusvideot (5 op)

Kirjallisuusopinnot ja koulutusvideot syventävät ja laajentavat tunnekeskeisen terapian teorian
tietämystä ja siihen perustuvaa psykoterapeuttista osaamista.

Näyttökoe (5 op)

Koulutettavien 10-15 min videonauhoitteet parin kanssa hoidon kahdessa eri vaiheessa.

Koulutusmaksu

4100€ + alv 24 %

Koulutusmaksu laskutetaan opiskelijan toiveen mukaan yhdessä, kolmessa tai kymmenessä
maksuerässä.

Työnohjaus:

Suorittaakseen kansainvälisen tunnekeskeisen pariterapeutin pätevöitymisen, koulutettava tarvitsee
vähintään 8 työnohjaustuntia (60min). Työnohjauksen hinta on 100 €/60min. Työnohjauksesta
puolet on oltava yksilötyönohjausta, ja puolet voi tapahtua ryhmätyönohjauksessa. Työnohjauksia
on mahdollista sopia koulutuspäivien yhteyteen, varsinkin niille koulutettaville, jotka eivät asu
Helsingin ympäristössä.

Tiedustelut ja koulutukseen ilmoittautuminen:

Lotta Heiskanen, lotta.heiskanen(at)vaestoliitto.fi, puh. 09 228 05 255

Koulutukseen opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen ilmoittaudutaan
vapaamuotoisella hakemuksella, josta käy ilmi:
– Mahdollisuus työskennellä parien kanssa ja videoida omaa työskentelyä koulutuksen aikana
– Aiempi kokemus työstä parien kanssa
– Odotukset ja toiveet koulutukselle
– Aikaisempi koulutus, työskentelyn teoreettinen viitekehys ja nykyisen työn
toimintaympäristö