PariTila – PARISUHTEEN PSYKOANALYYTTINEN YMMÄRTÄMINEN JA HOITO – 29.08.2018 – 06.06.2019, Hämeen kesäyliopisto

PariTila – PARISUHTEEN PSYKOANALYYTTINEN YMMÄRTÄMINEN JA HOITO – Hämeen kesäyliopisto

Tunnekeskeisen pariterapian erikoistumiskoulutus (30 op) Helsingissä 2018-2019

Koulutuksen laajuus: 30 op

Koulutus on suunnattu psykoterapeuteille, jotka työskentelevät parien kanssa. Perheterapeuteille
koulutus antaa Kelan pätevyyden paripsykoterapiaan.

Koulutus antaa hyvät valmiudet tunnekeskeiseen pariterapiaan. Tunnekeskeinen pariterapia on
hyvin tutkittu ja vaikuttava hoitomuoto. Tunnekeskeinen pariterapia perustuu selvästi määriteltyyn
ja empiirisesti tutkittuun teoriaan aikuisrakkaudesta. Aikuisrakkauden ymmärtäminen
kiintymyssuhdeprosessina on uusi näkökulma siihen, mitä parin välillä tapahtuu.

Koulutus antaa edellytykset kansainväliseen tunnekeskeisen pariterapian pätevyyden
suorittamiseen (International Centre For Excellence in Emotionally Focused Therapy, Ottawa,
Kanada). Koulutus painottuu kokemukselliseen, vuorovaikutteiseen ja tavoitteelliseen oppimiseen.

Kouluttajat

Hanna Pinomaa, psykologi, paripsykoterapeutti, ICEEFT:n kouluttaja- ja työnohjaajapätevyys
Lotta Heiskanen, psykoterapian erikoispsykologi, psykoterapeutti
Helena Toppari, psykologi, paripsykoterapeutti, vaativan erityistason traumapsykoterapeutti

Osallistujamäärä

18 hlöä

Koulutuksen sisältö

Lähiopetuspäivät (20 op)

KEVÄT 2018

6.-7.3.2018 1. Johdatus tunnekeskeiseen pariterapiaan. Kiintymyssuhdeteoria.
11.–12.4.2018 2. Vuorovaikutuskehän hahmottaminen ja reaktiiviset tunteet
7.-8.5.2018 3. Terapeuttinen yhteistyösuhde ja arviointivaihe. Mentalisaation
näkökulma.

SYKSY 2018

4.-5.9.2018 4. Terapeutin oma kiintymyssuhdehistoria
9.-10.10.2018 5. Tunnekeskeisen pariterapian työskentelyn syventäminen
6-7.11.2018 6. Turvallisen tunnesuhteen uudelleen rakentuminen

KEVÄT 2019

5.-6.2.2019 7. Parisuhteen haavat
19.–20.3.2019 8. Erityisteemat – seksuaalisuus, riippuvuudet, häpeä
14.–15.5.2019 9. Traumat ja parisuhde

SYKSY 2019

10.–11.9.2019 10. Parisuhteen turvallisen tunnesuhteen vahvistaminen

Kirjallisuus ja koulutusvideot (5 op)

Kirjallisuusopinnot ja koulutusvideot syventävät ja laajentavat tunnekeskeisen terapian teorian
tietämystä ja siihen perustuvaa psykoterapeuttista osaamista.

Näyttökoe (5 op)

Koulutettavien 10-15 min videonauhoitteet parin kanssa hoidon kahdessa eri vaiheessa.

Koulutusmaksu

4100€ + alv 24 %

Koulutusmaksu laskutetaan opiskelijan toiveen mukaan yhdessä, kolmessa tai kymmenessä
maksuerässä.

Työnohjaus:

Suorittaakseen kansainvälisen tunnekeskeisen pariterapeutin pätevöitymisen, koulutettava tarvitsee
vähintään 8 työnohjaustuntia (60min). Työnohjauksen hinta on 100 €/60min. Työnohjauksesta
puolet on oltava yksilötyönohjausta, ja puolet voi tapahtua ryhmätyönohjauksessa. Työnohjauksia
on mahdollista sopia koulutuspäivien yhteyteen, varsinkin niille koulutettaville, jotka eivät asu
Helsingin ympäristössä.

Tiedustelut ja koulutukseen ilmoittautuminen:

Lotta Heiskanen, lotta.heiskanen(at)vaestoliitto.fi, puh. 09 228 05 255

Koulutukseen opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen ilmoittaudutaan
vapaamuotoisella hakemuksella, josta käy ilmi:
– Mahdollisuus työskennellä parien kanssa ja videoida omaa työskentelyä koulutuksen aikana
– Aiempi kokemus työstä parien kanssa
– Odotukset ja toiveet koulutukselle
– Aikaisempi koulutus, työskentelyn teoreettinen viitekehys ja nykyisen työn
toimintaympäristö

Jim Thomas: tunnekeskeinen pariterapia ja traumatyöskentely 2017

EFT James Thomas 8.-10.9.2017 koulutusesite

Koulutuskielenä on englanti, yhteenvetotulkkaajana toimii Hanna Pinomaa.

Uutta syksyyn: James Thomas tulee kouluttamaan Helsinkiin 8.-10.9.2017

Attachment, EFT and Trauma Work:

Relational Resources in the Treatment of Trauma

James Thomas, Helsinki 8.-10.9.2017

8-9.9.2017 Attachment, EFT and Trauma Work: Relational Resources in the Treatment of Trauma

Attendees will develop an attachment-based view of trauma, and how relational therapy aids and may be a primary intervention in addressing trauma. Attendees will learn about how trauma outside of the relationship can impact a couple and ways to address this trauma
to strengthen their bond.

We explore how couples or family therapy provides an optimal place for healing childhood sexual abuse and other childhood traumas with adult clients. We will learn how a trauma within a relationship, an attachment injury, complicates couples therapy, and how explore a road map for healing these betrayals in a way that strengthens the relationship.

10.9.2017 Working with Emotional Withdrawal: Workshop for max. 20 attendees
Attendees will visit the world of emotional withdrawers in order to strengthen their work with couples and families. These people often present as not having strong emotions, not understanding why their partner wants more from them, and feeling blamed in the negative cycle
by their partner.

We will look at how emotional withdrawal typically reflects an avoidant attachment style. We will learn and practice applying EFT techniques and focus to access and make space for emotional withdrawal in the room. Understanding emotional withdrawal and making space for it in the session has a significant positive impact on couple ́s therapy work.

Kouluttaja: Jim Thomas USAlainen tunnekeskeisen pariterapian kouluttaja sekä perhe- ja pariterapeutti.

Koulutuskieli: englanti, ei tulkkausta

Paikka: Koulutuspaikka on Uudenmaankatu 23 A 2, Helsinki

Osallistumismaksu

30.4. asti:
Suomen Pariterapiayhdistys ry:n jäsenet 2 päivää 320€, workshop 180€
ei jäsenet 2 pv. 360€, workshop 210€

30.7. mennessä:
Suomen Pariterapiayhdistys ry:n jäsenet 2 päivää 380€, workshop 220€
ei jäsenet 2 pv. 430€, Workshop 250€

Yhdyshenkilö ja lisätiedot koulutuksesta: Hanna Pinomaa 050-3835570, hanna.pinomaa@gmail.com

Ilmoittautumisten vastaanotto: milla.sahla@oppijaoivallus.fi

Ilmoittautuminen: Lähetä oheiset tiedot / milla.sahla@oppijaoivallus.fi
Osallistujan nimi / Peruskoulutus / Työnantaja / Laskutusosoite / Jäsenyys Pariterapiayhdistyksessä

Peruutusehdot: Mikäli osallistuminen perutaan viimeistään 15.8, veloitamme 50 % osallistumismaksusta. Mikäli peruminen tehdään 15.8 jälkeen, veloitamme 100% osallistumismaksusta

Uusperheneuvojakoulutus ™ Turussa 2017

Uusperheneuvojakoulutuksen™ tavoitteena on lisätä työntekijöiden valmiuksia ja välineitä kohdata työssään uusperheitä ja auttaa ymmärtämään erilaisia perhemalleja. Lisäksi tavoitteena on opettaa uusia vuorovaikutustaitoja eri perheenjäsenten mm. sosiaalisten vanhempien kohtaamiseen. Menetelmäkoulutuksena Uusperheneuvojakoulutus™ antaa välineitä toimia sovittelijana erilaisissa perheneuvotteluissa. Koulutuksessa käytetään psyko– ja sosiodraamaa oppimisprosesseja ohjaavana menetelminä.

Uusperheneuvojakoulutus