Tunnekeskeinen pariterapia (EFT) on Kanadassa, Susan Johnsonin työryhmän kehittämä pariterapiamuoto, joka perustuu kiintymyssuhdeteoriaan. Lisäksi EFT:ssä hyödynnetään systeemistä lähestymistapaa sekä Carl Rogersin luomaa asiakaskeskeistä työotetta

Kiintymyssuhdeteorian luojan John Bowlbyn mukaan kehdosta hautaan yksilö pyrkii luomaan ja ylläpitämään yhteyttä läheisiin ihmisiin. Aikuisessa rakkaussuhteessa kumppanilta odotetaan turvaa ja läheisyyttä. Kun nämä odotukset eivät toteudu, puolisot reagoivat eroahdistuksella – kiukkuisella protestilla, lamaantumalla, masentumalla ja vetäytymällä. Puolisoiden reagoidessa toistensa reaktioihin muodostuu kielteisiä vuorovaikutuskehiä, joihin kumppanit juuttuvat aiheuttaen kärsimystä itselleen ja toiselle. EFT:n näkökulmasta usein toistuvat riidat kotitöistä, rahan käytöstä tms. ymmärretään liittyvän epävarmuuteen, onko toinen minua varten. Erityisesti stressin ja kriisien keskellä puolisoiden tarvitsevuus lisääntyy. Jos tätä tarvitsevuutta ei tunnisteta tai sitä ei hyväksytä eikä siihen osata vastata tehokkaalla tavalla, pahan olon ja pettymysten kierre suhteessa syvenee syvenemistään.

Kielteisiä vuorovaikutuskehiä tutkimalla ja kehää pyörittäviä tunteita tunnistamalla tunnekeskeinen pariterapeutti auttaa paria löytämään uudenlaisia tapoja olla yhteydessä toisiinsa.  Kun puolisot pystyvät luottamaan toisiinsa yhteyden ja läheisyyden tarjoajina, he pystyvät ratkomaan arkisia ristiriitojaan uudelta pohjalta ilman kasaantuvien tunnemöykkyjen tuomaa ahdistusta.

Tunnekeskeinen pariterapia pyrkii siis luomaan turvallista kiintymyssuhdetta puolisoiden välille. Turvallisessa suhteessa tarvitsevuutta ja heikkoutta on hyväksyttävää ilmaista eikä sitä tarvitse peittää suojaavien tunteiden tai toimintojen alle. Turvallisessa suhteessa molemmat puolisot uskaltavat siis olla omana itsenään sekä pystyvät hyväksymään ja vastaanottamaan toisen ( ja omaa) tarvitsevuutta.

Edistäessään turvallista suhdetta puolisoiden välillä EFT mahdollistaa saman turvallisuuden lisääntymistä myös vanhemmuudessa. Kun vanhemman omat tarpeet tulevat nähdyksi ja kuulluksi, hän pystyy helpommin kuulemaan ja hyväksymään myös lapsensa monenlaisia tunteita.

Monen EFT terapeutin kokemus on, että tunnekeskeinen työskentely lievittää parin ahdistusta jo ensimmäisen istunnon aikana. Ne parit, jotka ovat valmiita pidempään työskentelyyn pystyvät löytämään aivan uuden tason suhteessaan. Tutkimusten mukaan seitsemän kymmenestä parista hyötyy tunnekeskeisestä pariterapiasta.

EFT tuloksellisuus pariterapiamuotona on todennettu monissa tutkimuksissa. Tutkimukset osoittavat myös, että terapian jälkeen muutos on suhteellisen pysyvä. Monet parit kertovat myönteisen muutoksen jopa jatkuvan terapian päättymisen jälkeen. Tämä onkin uskottavaa, koska kun puolisot ovat oppineet pyytämään ja antamaan toisilleen mitä kaipaavat, he vahvistavat luottamusta ja läheisyyttä suhteessaan yhä uusissa tilanteissa.